CHRISTA MENSERT MEMORIAL RIDE steunt Instituut asbestslachtoffers

De Christa Mensert Memorial Ride ondersteunt de Instituut Asbestslachtoffers. De gehele opbrengst van de Ride komt hiermee (na aftrek van noodzakelijke kosten) ten goede aan de strijd tegen asbestkanker en aan steun voor hen die lijden aan deze nog ongeneeslijke ziekte.
Het doel op zich is, mensen bekend te maken met de mogelijkheden en uitdagingen van Mesothelioom- oftewel longvlieskankerpatiënten, en tegelijkertijd de lotgenoten van Christa Mensert te ondersteunen.